Magandang umaga po president Querido.

Napakabuti po ang Linggo ko. dumating po ang mga Senior missionaries sa branch namin. at mga investigators po namin galing sa mga bundok ay dumating pati na rin. At Saka Iba pang mga investigator naming na cinoconvert mula sa pinaka-malaking simbahan ay dumating sa kapiliya. May isang mahusay na karanasan po ako sa panahon ng sakramentong miting. Pagkatapos nagpartook po ako ng tubig, nadama ko po ang daloy ng espiritu sa pamamagitan ko. Alam ko po na ito ay totoo, at kinukumpirma ang katapatan nang Narinig ko ang mga boces ng awit na magagandang praises. Tiningnan ko sa buong kwarto at walang isa ay awit. Pagkatapos na na-realized ko po na ang mga boces sa perpektong harmony ay hindi sa mundong ito. Na-discovered ko po, na ito ang mga anghel. Tinanong ko po sa lahat noon kung narinig nila siya. Nagulat po ako pag sinabi nila na wala silang narinig. Sa araw na ito, Ako ay nagisa na narinig ito. Bali sana ang mga investigators ko ay hindi makakakalimutan ng katotohanan ng bati ng sakramento ng dugo at katawan ni Jesucristo.
Ewan ko po kung bakit ang baba ng goal namin huling lingo, pero iba ang stats po namin, Hindi po kami ubos sa pananampalataya. Acidente lang po iyan. Nakabigay po ako ng baptismal goal date habang I2L namin at sinibi po niya, opo. Sobrang handa po ang mga tao dito.
Binasa ko po sa Preach My Gospel tungkol sa transitioning a BRT into a message of the restoration. Kinakailangan nating i-introduce ang restoration sa lahat. Yun po yong duty natin, and we must obey as Nephi.

Salamat po sa lahat!

My language progression! haha in case you care. haha I use words in english sometimes because there's none in Tagalog!